Slik lager du en kundeorientert markedsplan som skaper gode resultater.


Annonse
Denne metodikken for å etablere en markedsplan er veletablert blant virksomheter over hele verden, og startet med Neil McElroys memo fra 1931, som handler om disse tre fasene i arbeidet med å etablere en markedsorientert markedsplan:
?
  • Diagnostikk
  • Strategi
  • Taktikk
En markedsplan er et dokument som beskriver tiltak som skal nå et spesifikt mål innenfor en gitt tidsperiode, f.eks. å øke kjennskapen til et produkt eller en tjeneste fra X% til X% i løpet av 12 måneder. Tiltakene må bygge på smarte strategiske mål basert på dyp innsikt om markedet, målgruppens adferd og holdninger, og konkurrentenes posisjon.
Målene kan være alt fra økt kjennskap, vurdering og preferanse til endring av hvordan markedet ser på ditt merkevare (assosiasjoner).
Alt må være målbart, det vil si tallfestet i prosent eller en verdi som gjør at du kan måle effekten av dine tiltak. Tiltakene i en markedsplan omfatter ditt produkt (egenskaper, brand, tilbehør, forpakning, design, leveringstid, brukervennlighet m.m. og egen kundereise), pris, distribusjon og kommunikasjon. 
?
Les vår artikkel hva en markedsplan bør inneholde.
Leonberg AS
Vi er genuint opptatt av å levere design, kommunikasjon og teknologi som skaper suverene kundeopplevelser.
Våre verdier
Vi er opptatt av etikk og moral. Vi er ærlige. Vi er transparente. Vi er etterrettelige, og gjør alt vi kan for å holde det vi lover. Vi har drevet vår viksomhet i 30 år, og aldri vært i konflikt med hverken myndigheter, leverandører eller kunder. 
For innovasjon og vekst lever vi etter følgende verdier:
• Endring og læring 
• Presisjon
• MotAnbefalte lenker: